व्हेरिकोज व्हेन्सपासून मुक्तता मिळवा

व्हेरिकोज व्हेन्सपासून मुक्तता

व्हिरिकोज व्हेन्स हा पायांना होणारा आजार आहे. हा आजार म्हणजे शिरांची एकप्रकारची पिळवणूक असून, त्यामुळे त्यांची लवचिकता हळूहळू कमी होऊन अंतिम टप्प्यात नष्ट होते. शिरांमधील व्हॉल्व्ह मागील बाजूनं काम करणं कमी करतात, म्हणजे तिथला रक्तप्रवाह खंडीत होतो. यामुळे पुढच्या बाजूनं त्या रक्त अक्षरश: मागं खेचतात. विशेषत: महिलांमध्ये व्हेरिकोज व्हेन्सचा त्रास सौंदर्याशी निगडीत असल्यानं त्या याबाबत फारच ताण घेतात.

व्हेरिकोज व्हेन्सची कारणं

-अनुवंशिक
-सातत्यानं उभं राहून काम करण्याची पद्धत
-गरोदरपणा. गर्भनिरोधक गोळ्यांचा नियमित वापर
-वय, स्थूलपणा, पायांचं दुखणं किंवा शस्त्रक्रिया

लक्षणं

-पाय कुरूप दिसण्यास सुरुवात
-पायाला जडत्त्व येणं. सतत दुखणं.
-घोटा आणि तळपायाला सूज
-खाज आणि घोट्याजवळील त्वचेचा रंग नाहीसा होणं
-पायात चमक भरणं, मुंग्या येणं

वर उल्लेख केलेली लक्षणं ही अगदी प्राथमिक स्वरुपाची आहेत, त्याकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही, तर ही लक्षणं गंभीर रुप धारण करतात आणि त्यांची गुंतागुंत वाढते.
-थ्रोम्बोफ्लेबिटिस : म्हणजे सुजलेल्या वाहिन्यांमध्ये रक्ताच्या गाठी होणं
-व्हेरिकोज एक्झिमा किंवा डरमॅटिटिज् : त्वचा कोरडी बनते. सतत खाज सुटते. सतत त्वचा नखानं खाजवल्यानं तिथं जखम होते, रक्त येतं आणि या वेदना सहन होत नाहीत. हे व्रण जात नाहीत. थकवाही खूप जाणवतो.
-लिपोडरमॅटोस्केरोसिस : यामध्ये त्वचा रूक्ष, कडक बनते.

निदान स्पष्ट असतं; पण व्हिनोस कलर डॉपलर टेस्ट ही (शिरासंबंधित चाचणी) मूल्यांकन करणारी यंत्रणा आहे. लक्षणं दिसू लागल्यानंतर काही महिला सौंदर्यतज्ज्ञांकडून सल्ला मागतात. अनेकींच्या बाबतीत लक्षणांमध्ये गुंतागुंत दिसू लागल्यानंतरच सल्लामसलत केली जाते. पहिल्याच टप्प्यांत लक्षणं आटोक्यात आणणं शक्य आहे. यासाठी जीवनशैलीत बदल, औषधांचा वापर आणि व्हिनोस स्टॉकिंग्जचा वापर अशी उपचारपद्धती अस्तित्त्वात आहे. हा आजार वाढल्यानंतर अॅक्टिव्ह ट्रिटमेंट घेणं अत्यंत गरजेचं बनतं. हिलिंग हँड क्लिनिकमध्ये व्हेरिकोज व्हेन्सवर उपचार करण्यासाठी अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. लेझरच्या साहाय्यानं व्हेन्सवर उपचार करणं शक्य आहे, त्यासाठी इंडोव्हेनोस लेझर अॅब्लेशन ही पद्धती वापरली जाते. यासाठी साधारणत: ३० ते ४५ मिनिटांचा कालावधी लागतो. उपचारादरम्यान आणि नंतर रूग्णाला फार कमी प्रमाणात अवघडलेपण जाणवेल. उपचाराच्या दुसऱ्याच दिवशी रूग्ण त्याचं दैनंदिन काम करायला सुरुवात करू शकतात, हे विशेष.

डॉ. परेश गांधी हे व्हेरिकोज व्हेन्समधले तज्ज्ञ असून, हिलिंग हँड क्लिनिकनं आत्तापर्यंत मोठ्या संख्येनं या उपचारपद्धतीच्या माध्यमातून रुग्णांना यशस्वीरित्या बरं केलंय.

अपॉइन्मेंटसाठी संपर्क : हिलिंग हँड क्लिनिक

 • नवी मुंबईः ८८८८१ ६६६६७
 • दक्षिण मुंबईः ८८८८२ ६६६६४
 • ढोले पाटील रॊड : ८८८८२ ८८८८४
 • पिंपरी-चिंचवडः ८८८८२ ००००४
 • बाणेरः ८८८८६ २२२२१
 • साळुंके विहारः ८८८८५ २२२२६
 • चाकणः ८८८८२ ९६६६६
 • नाशिक: ८८८८३ ६६६६२

वेबसाइट : www.healinghandsclinic.co.in
ई-मेल आयडी :info@healinghandsclinic.co.in

EASY RELIEF FROM VARICOSE VEINS

EASY RELIEF FROM VARICOSE VEINS

Varicose veins, commonly observed in legs, are enlarged tortuous veins that have lost their elasticity. A vein goes varicose when it’s valves are unable to prevent backflow, thus causing pooling of blood. Varicose veins are quite often a cosmetic concern, specially in women.
Diagnosis is straightforward, but a Venous Color Doppler test is done to assess the extent of the problem. In the absence of symptoms, many women seek treatment for cosmetic concerns, whereas in most others it becomes mandatory once complications ensue. The problem can be arrested at an early stage by certain lifestyle changes, medicines and using venous stockings. Once the disease has advanced, active treatment becomes necessary.

Although Not Common,Varicose Veins can lead to Complication Like :

• Thrombophlebitis: Blood clots in the swollen veins › Varicose eczema / Dermatitis: Skin becomes dry and itchy. The resultant scratching may further lead to bleeding, bruising and painful ulceration.
• Lipodermatosclerosis: The skin turns hard and tough.

Causes

• Genetics
• Standing for long hours
• Pregnancy, use of birth control pills
• Age, obesity or leg injury

Symptoms

• Unsightly appearance
• Dull ache, heaviness
• Swelling of ankles and feet
• Itching and discoloration of skin near ankles
• Cramping

Healing Hands Clinic has state-of-the-art facilities to treat VARICOSE VEINS. The veins are treated with laser by a procedure called Endovenous Laser Ablation (EVLA). The whole treatment takes approximately 30-45 minutes. During the treatment as well as afterwards, the patient hardly feels any discomfort. Patients can return to their daily activities on the next day of the treatment. Dr Paresh Gandhi, VARICOSE VEINS expert at Healing Hands Clinic has successfully treated a large number of cases using EVLA technique.

For appointments Healing Hands Clinic, Pune Station/Tilak Rd: 8888288884; Salunkhe Vihar: 8888522226; Baner: 8888622221; Chinchwad: 8888200004; Chakan: 8888296666; Website: www.healinghandsclinic.co.in ; Email: info@healinghandsclinic.co.in

Don’t let varicose veins slow you down

Don’t Confuse Fissure with Piles

Varicose veins though often dismissed as a cosmetic problem, should not be ignored or taken lightly.If not investigated and treated correctly, varicose veins are likely to get worse. They are commonly found in those who have to sit/stand continuously for long hours. Heredity is another cause and varicose veinsare more common in females. These enlarged, bulging and twisted veins can get painful and unsightly. However, up to half of all

varicose veins

patients will show no overt signs of the condition until they cause a complication, as the troublesome veins remain hidden deeper under the skin. This leads to a lot of people ignoring them and accepting them, until a day that they reach an advanced stage and wake up the sufferer to a complication.

Common symptoms of varicose

veins are aching, discomfort and heaviness of the legs, which are usually worse at the end of the day. Sometimes the ankle can swell, too. Occasionally, high pressure in the veins causes damage to the skin around the ankle, leading to discoloration, rash (eczema) and in advanced cases, ulceration. Although diagnosis is straightforward, a test called Venous Colour Doppler is done for a detailed study regarding where the veins have come from, and helps in planning the line of treatment.

Compression stockings, worn regularly, are effective in controlling symptoms and preventing skin complications. When sleeping,it is beneficial to keep the legs elevated (about 9” above the ground) as this helps in emptying of the veins. Active treatment for varicose veins may not always be medically necessary especially in the earlier stages. However, a lot of patients, especially females, opt for treatment due to cosmetic reasons. Most of the older methods of treatment have a lot of side effects and high recurrence rates. This has led to the growing popularity of Endo-Venous Laser Ablation (EVLA), a highly advanced laser treatment which can be done with optimal precision with the aid of an ultrasound. The treatment takes approximately 30-45 minutes and is associated with minimal discomfort. One can return to his/her daily activities on the next day of the treatment.

Leonardo laser used for EVLA

was first introduced at

Healing Hands Clinic, Pune.

HAPPY FEET : HOME REMEDIES FOR VARICOSE VEINS

varicose veins

Have you noticed the veins on your legs, abnormally thick, full of twists and turns, or enlarged? They are probably varicose veins. Usually, varicose veins affect the lower legs, but may also be seen in other parts of the body. They are seen more frequently in people who spend a long time standing like teachers, doorkeepers, bus conductors etc. They are also common in pregnant women due to pressure of the enlarging uterus on the veins and in overweight people due to the increased pressure on the lower limbs.

Veins carry blood from different parts of the body back to the heart. They have valves to prevent blood from flowing backwards i.e. in the wrong direction. The leg muscles have a pumping action on veins which helps to move the blood to the heart against gravity. When veins become varicose, the valves no longer work properly. This hampers the upward movement of the blood, allowing it to flow backwards and engorge the vein. Constant engorgement causes the veins to remain swollen and in the long run, they lose their elasticity and become tortuous. Varicose veins are most common in the superficial veins of the legs i.e. those that that are close to the skin surface. Severe long-standing varicose veins can lead to leg swelling, venous eczema, skin thickening and ulceration.

Non-surgical means can prove partly effective in initial stages of varicose veins. But laser or surgical treatment may be necessary in higher stages. Hence, it is important to diagnose and treat them as soon as possible so that pain and discomfort can be avoided.

Here are some basic guidelines you can follow at home, to help attain relief to some extent:

 • Wear elastic stockings meant for varicose veins throughout the day; remove them at night before sleeping.
 • Maintain a healthy body weight to reduce pressure on the legs.
 • Avoid standing for long hours. Try to take regular intervals where you can lie down (preferably with legs elevated)
 • Avoid crossing your legs while sitting.
 • Keep your legs elevated to reduce swelling. At night, elevate your legs using 2 pillows or a thick folded blanket.
 • Low to moderate intensity, regular exercise helps strengthen legs and reduces body weight.

Some other remedies you can try at home are:

 • Massage with essential oils such as cypress oil, tea tree oil, lavender oil, peppermint oil, grape seed oil. Grape seed oil can also be used for consumption.
 • Have an antioxidant rich diet by including green tea, citrus fruits, berries and green leafy vegetables.
 • Cabbage is loaded with vitamin A, C, E, B1, B2, K, potassium, magnesium, calcium, iron, phosphorus, copper, sulfur and fiber. For all these reason, cabbage is a good home remedy for ulcers that you get because of varicose veins.
 • Mud packs can be applied. As the mud/clay dries, it contracts and compresses just the same as stockings.
 • Marigold (Jhendu) flower can be ground into paste and applied as it contains triturpenes which help to improve tone of the veins.

Treatment for Varicose veins

Varicose veins are gnarled, enlarged veins. Any vein may become varicose, but the veins most commonly affected are those in your legs and feet. That’s because standing and walking upright increases the pressure in the veins of your lower body. For many people, varicose veins and spider veins — a common, mild variation of varicose veins — are simply a cosmetic concern.

For other people, varicose veins can cause aching pain and discomfort. Sometimes varicose veins lead to more-serious problems. Diagnosis of varicose veins includes physical examination by your doctor. And if required and prescribed by your doctor you will be asked to undergo a small test known as Ultrasound for further diagnosis.

This test is used to check if valves in your veins are functioning normally or if there’s any evidence of a blood clot. Taking corrective actions on time for treatment of varicose veins is necessary else it may lead to severe conditions.

There is a myth that treatment of varicose veins involves surgery as the only option but these are not true. There is self care as an option for early varicose veins treatment. The self care involves exercising, losing weight, not wearing tight clothes, elevating your legs, and avoiding long periods of standing or sitting — can ease pain and prevent varicose veins from getting worse. And if this does not work there is a stocking available in market for treatment of varicose veins.

Compression stockings are worn all day. They steadily squeeze your legs, helping veins and leg muscles move blood more efficiently. But getting the right size is very important hence consult a doctor first and then only move ahead.

There are surgical option also for severe varicose veins conditions like Sclerotherapy, Catheter-assisted procedures, Vein stripping, Ambulatory phlebectomy, Endoscopic vein surgery & many more.

But opt for Laser treatment for varicose veins which only requires 24 hours stay and a faster recovery rate.

Healing Hands Clinic is an Member of ECTA(Biennial Eurasian Colorectal Technologies Association), ESCP(European Society of Coloproctology), and ISO Certified. Dr. Ashwin Porwal & Dr. Paresh Gandhi are well known Varicose veins surgeon in Pune. Dr. Ashwin Porwal is a leading Consultant Colo-Procto Surgeon in Pune and HOD Proctology with Apollo Jehangir Hospital, Inamdar Hospital, Poona Hospital, Ruby Hall Clinic where he has successfully treated

most of his varicose veins patients and brought back their smiles with painless laser surgery for varicose veins treatment. Dr. Paresh Gandhi is a successful General Surgeon who has been performing large number of Three Dimensional Mesh Repair for Hernia in Pune, with expertise in hernia surgery without stitches & also well known for Varicose veins surgery in Pune.

Both Dr. Ashwin Porwal & Dr. Paresh Gandhi have a great in depth & experience on treatment for varicose veins.