Understanding Constipation and It’s Treatment

Constipation and It's Treatment

With a lot of humor centered around it, constipation is as much a topic of laughter for the audience as it is an agony for the sufferers. Constipation, basically, is a change in your normal bowel movements; going less frequently than you usually do, passing hard, dry stools, or straining when you defecate. In chronic cases it can lead to complications like piles, fissure and prolapse, and hence choosing to seek advice is much wiser than accepting it as an inevitable pattern of your digestive system.

A lot of times attempts at getting rid of constipation fail as treatment is unidimensional, being directed only towards the obvious reason, when it is in fact,caused by an array of factors. Taking this into consideration, Healing Hands Clinic, a comprehensive center for digestive diseases offers a multi-pronged approach for curing constipation. For those in whom it is caused by an unhealthy lifestyle, there is MCDPA, a treatment strategy formulated by Dr Ashwin Porwal, Founder of the clinic and amongst India’s leading proctologists. This therapy includes a combination of herbal laxative medicines, nutrition counselling, physiotherapy to strengthen the muscles of the pelvic floor and Ayurvedic oil therapy. This treatment strategy proves extremely beneficial when followed with compliance. For those in whom constipation is an occasional problem or who are seeking a detox, there is Colon Hydrotherapy, a cleansing technique that uses temperature and pressure-controlled water to flush out the intestines. The clinic is further equipped with Biofeedback Therapy to train the pelvic muscles for proper evacuation.

Dr Porwal, who introduced 3D Endo-anal Imaging in India says that this test helps to diagnose more complicated causes in chronic sufferers. In cases where there is an anatomical problem like rectocele or for those having Obstructed Defecation Syndrome, there is hope in the form of STARR surgery, a technique that provides excellent results.


For appointments:

Healing Hands Clinic
Pune Station / Tilak Rd: 88882 88884
Wanowrie: 88885 22226
Baner: 88886 22221
Chinchwad: 88882 00004
Chakan: 88882 96666
Kothrud: 85759 99993
Website: www.healinghandsclinic.co.in
Email: info@healinghandsclinic.co.in

बद्धकोष्ठता

बद्धकोष्ठता

मध्यंतरी एक बॉलिवूड ब्लॉकबस्टर चित्रपट आला होता. त्या चित्रपटाच्या मध्यवर्ती संकल्पनेत ‘बद्धकोष्टता’चा विषय असल्याने प्रेक्षकांचं निखळ मनोरंजन झालं खरं परंतु हा त्रास ज्यांना होतो, तेच त्याची व्यथा समजू शकतात. आतड्यांची हालाचालीत बिघाड झाला की बद्धकोष्ठतेचा त्रास सुरू होतो. हा त्रास सुरू झाला की, साधारणपणे तुम्ही जितक्यावेळा शौचास जाता त्यापेक्षा कमी वेळा जाऊ लागता, मलविसर्जनाच्यावेळेस ताण येऊ लागतो, शौचाची जागा कोरडी होते. काहीवेळा तर मुळव्याध, फिशर, सूज येणे असा गंभीर स्वरूपाचा त्रासही होतो. पण आपण बद्धकोष्ठता ना म्हणजे ‘बिघडलेली पचनसंस्था’ असं सरळसोट विचार करून निमूट सहन करत राहतो. खरंतर उगीच असं सहन करत राहण्यापेक्षा बद्धकोष्ठतेवर उपाय करणं अधिक भल्याचं नाही का!

बहुतांशवेळा बद्धकोष्ठतेवर जे उपचार केले जातात त्यातून आराम मिळतच नाही, अशी एक ओरड असते. ते खरं आहे कारण बद्धकोष्ठता होण्यामागे निरनिराळे घटक कारणीभूत असतात आणि आपण त्यातल्या कुठल्यातरी एकाच घटकाचा विचार करून उपचार करतो. त्यामुळे आराम मिळत नाही उलट त्रास गंभीर होतो. हीच गोष्ट ध्यानात घेऊन, बद्धकोष्ठतेपासून कायमस्वरूपीचा आराम मिळवून देण्यात  ‘हिलींग हॅण्डस क्लिनीक’ बहुविध उपचारपद्धती देण्यात प्रसिद्ध आहे. हिलींग हॅण्डस क्लिनीकमध्ये पचनसंस्थाशी निगडीत आजारांवर सर्वंकष उपचार केले जातात.

आजच्या धकाधकीच्या जगण्यात आपल्या सगळ्यांचीच जीवनशैली बिघडली आहे. या बिघडलेल्या  जीवनशैलीमुळे जर बद्धकोष्ठता होत असेल तर या क्लिनीकचे संस्थापक आणि भारतातील अत्यंत नावाजलेले प्रॉक्टोलॉजिस्ट डॉ. अश्‍विन पोरवाल यांनी स्वत: एक उपचारपद्धती शोधली आहे. एमसीडीपीए असं याच उपचारपद्धतीचं नाव आहे. या उपचारपद्धतीत दोन तीन गोष्टी एकत्रित केल्या आहेत. त्यात क्लिनीकमध्येच बनविण्यात येणारे वनौषधींची रेचक औषधांसोबतच आपल्या सदोष आहारपद्धतीत बदल करण्यासाठी समुपदेशन, स्नायूंच्या बळकटीसाठी फिजियोथेरेपी आणि आयुर्वेदीक तेलमसाज अशी विविध उपचारपद्धती एकत्रित वापरून उपचार केले जातात. योग्यरितीने हे उपचार घेतल्यास त्याचा अत्यंत चांगला फायदा होतो. ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा सातत्याने त्रास होतो त्यांच्यासाठी कोलोन हायड्रोथेरेपी ही क्लिनझींग तंत्र वापरण्यात येते. या तंत्रात तापमान व दाब नियंत्रीत पाण्याचा वापर करून पोट साफ केले जाते.

डॉ. पोरवाल यांच्यासोबत दीर्घकाळ काम करणारे डॉ. नेहल पटेल हे या उपचारांविषयी म्हणाले, ‘गंभीर त्रास होणार्‍या रूग्णांची नेमकी आणि गुंतागुंतीच्या कारणाचं निदान करण्यासाठी एमआरआय डिफेकॉग्राफी ही तपासणी केली जाते. ज्यांना शाररिक समस्या असतात जसे की गुदाशयाचा अर्ंतराळ किंवा गुदाशयच खाली सरकणे (रेक्टोसेल) किंवा मलविसर्जन न होणे अशा रूग्णांसाठी स्टारर (एसटीआरआर) सर्जरी उपयुक्त ठरू शकते. या सर्जरीने आराम मिळाल्याचं रूग्ण सांगतात. स्त्रियांच्याबाबत बद्धकोष्ठता ही मुत्राशयाशी निगडीत असते. अशा स्त्रियांना खोकताना किंवा व्यायाम करताना त्यांना लघवी होते. अशा घटनेसाठी पटेल पॉप्स (पीओपीएस) ही सर्जरी सुचवतात. विशेष म्हणजे भारतात सर्वात पहिल्यांदा ही सर्जरी ‘हिलींग हॅण्डस क्लिनीक’ने केली. या सर्जरीमुळे खाली गळलेले अवयव त्याच्या जागी पुन्हा सरकवून त्याची कार्यप्रणाली पुन्हा सुरू होते. म्हणूनच या सर्जरीने किती तरी स्त्रियांचं दुखणं कमी झालं आहे.

Accolades for Showcasing Entrepreneurship Abilities

Entrepreneurship Abilities

An occasional episode of constipation is very common; however, some people experience chronic constipation that can interfere with their ability to go about their daily tasks. Typically lasting for more than several weeks, chronic constipation can significantly affect one’s quality of life.

Symptoms of chronic constipation

Less than three bowel movements/ week Straining /hard and lumpy stools more than 25 per cent of the time Feeling of incomplete evacuation more than 25 per cent of the time Stomachache, cramps and bloating Feeling of fullness with loss of desire to eat, nausea Extremely foul-smelling stools and flatulence Using hands to press on abdomen or using a finger to remove stool from rectum

Causes of constipation

A diet that is poor in fiber and water intake Ignoring the urge to pass stool ( common in children ) A side-effect of certain medications e.g. iron supplements, anti-depressants Lack of exercise Hormonal problems like Hypothyroidism.

In some cases, there is no malfunction in the digestive process and stools are formed normally. However, the problem is an inability to smoothly evacuate stools out of the rectum i.e. excretion of stools. This condition is called Obstructed Defecation Syndrome ( ODS ) and it may be due anatomical abnormality of the pelvic organs.

Healing Hands Clinic ( HHC ) provides the finest care to those suffering from chronic constipation. Proctologist Dr Ashwin Porwal ( Founder, HHC ) has devised a treatment technique labelled MCDPA, which is an amalgamation of modern science, Ayurveda and pelvic floor physiotherapy.

M: Medicines

C : Constac

, an herbal product formulated by experts at HHC

D: Diet

charted by nutritionists

P : Pelvic floor physiotherapy

to strengthen pelvic muscles

A : Ayurvedic oil therapy

In cases with ODS, no amount of medicines work and a surgical correction is needed in the form of STARR ( Stapled Trans Anal Rectal Resection ) surgery. Patients who were suffering from constipation for decades have been successfully treated with this procedure. Dr Porwal has presented papers on the success of this technique at various international conferences. He was the first to perform this surgery in Maharashtra in 2009. HHC is a certified ‘Center of Excellence in Proctology’ by world renowned colorectal surgeon, Dr Antonio Longo. Dr Ashwin also received the Young Entrepreneur award recently.

For appointments Healing Hands Clinic

Pune Station/Tilak Rd: 8888288884
Salunkhe Vihar: 8888522226
Baner: 8888622221
Chinchwad: 8888200004
Chakan: 8888296666
Navi Mumbai: 88881 66667
Kemps Corner – Mumbai : 88882 6664
Nashik: 88883 66662.
Website: www.healinghandsclinic.co.in
Email: info@healinghandsclinic.co.in

बद्धकोष्ठतेसाठी आता समग्र उपचार

बद्धकोष्ठतेसाठी आता समग्र उपचार

बद्धकोष्ठता या आजाराविषयी आपल्यापैकी अनेकजण मोकळेपणाने बोलत नाही, पण हा आजार खूप गंभीर स्वरुप धारण करू शकतो त्यामुळे त्यावर बोलणे किंवा उपचारात टाळाटाळ करणे योग्य नसते. प्रत्येक व्यक्तीनुसार बद्धकोष्ठतेच्या आजाराची लक्षणे वेगवेगळी असू शकतात, पण त्याबाबतची प्रमुख लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत.

 • १. आठवड्यातून तीनपेक्षा कमी वेळा मलविसर्जन होणे.
 • २. कडक विष्ठा (मल) – (२५ टक्के वेळा)
 • ३. शौचास जाऊन आल्यानंतरही पोट साफ न होणे (२५ टक्के वेळा)

आपल्या आहारात फळे, भाज्यांचे किंवा फायबरचे प्रमाण पुरेसे नसल्यामुळे बद्धकोष्ठतेचा आजार जडतो. मधुमेहाला कारणीभूत ठरणारी बैठ्या कामाची व शरीराला अपायकारक ठरणाऱ्या प्रोसेस्ड फूडची जीवनशैलीही बद्धकोष्ठतेला कारणीभूत ठरते.पाणी कमी प्यायल्यामुळे पोटातील आतड्यातील (कोलन) ओलसरपणा कमी होतो व त्या परिस्थितीमध्ये बद्धकोष्ठतेचा आजार निर्माण होतो. या परिस्थितीमध्ये मोठ्या आतड्यातील पाणी शोषून घेण्याचा प्रयत्न आपले शरीर करते. पाण्याच्या कमतरतेमुळे मल (विष्ठा) मऊ न राहता ती कडक होते आणि कोलनमधून सरकण्यास अडचण निर्माण होते.

बद्धकोष्ठतेच्या आजाराने ग्रस्त लोक अनेकदा लॅक्सेटिव्ह्सचा वापर करतात. त्याचा वापर करणे योग्य नसते कारण लॅक्सेटिव्ह्स म्हणजे एकप्रकारे आपल्या आतड्यामध्ये छोटा बाँब फुटण्यासारखे असते. आतड्याला त्रास देऊन मलविसर्जनाची प्रक्रिया पार पाडण्याचे काम लॅक्सेटिव्ह्स करतात. त्यामुळे आतड्यातील स्नायू कृत्रिमरित्या मलविसर्ग क्रिया करतात व आतड्याला आळशी बनवतात. या क्रियेमुळे वारंवार बद्धकोष्ठता निर्माण होते आणि लॅक्सेटिव्ह्सवरील तुमचे अवलंबन वाढते.

हिलिंग हँड्स क्लिनिकचे संस्थापक व प्रसिद्ध कोलोरेक्टल सर्जन डॉ. अश्विन पोरवाल म्हणाले, अनेक व्यक्तींना बद्धकोष्ठता म्हणजे काय आणि तो आजार आपल्याला झाला आहे की नाही याची कल्पना नसते. आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग म्हणून लोक या आजाराच्या त्रासाची सवय करून घेतात. आहार व जीवनशैलीतील बदलांनाही प्रतिसाद न देणाऱ्या ऑब्स्ट्रक्टेड डिफेकेशन सिंड्रोम (ओडीएस) म्हणजेच वारंवार बद्धकोष्ठतेच्या गंभीर स्वरुपाचा त्रास अनेक रुग्णांना होत असल्याचे आम्हाला दिसून येते. ओडीएसचे निदान करण्यासाठी असलेली एमआरआय डिफिकोग्राफी चाचणी पुण्यात पहिल्यांदाच आमच्या क्लिनिकमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

बद्धकोष्ठतेच्या प्राथमिक टप्प्यातील अवस्थेसाठी क्लिनिकमध्ये एमसीडीपीए या उपचार पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीमध्ये आहार नियंत्रण, फिजिओथेरपी आणि हर्बल ऑईलचा वापर केला जातो. आजाराच्या प्रगत टप्प्यासाठी स्टार (स्टेपल्ड ट्रान्स अँनल रेक्टल रिसेक्शन) शस्त्रक्रियेचा पर्याय उपलब्ध असतो. या शस्त्रक्रियेचा अवलंब वैद्यकीय क्षेत्रातच पहिल्यांदा करणाऱ्या डॉ. पोरवाल यांच्या मते रुग्णांसाठी ही उपचार पद्धती म्हणजे वरदान आहे.

बद्धकोष्ठता होऊ नये यासाठी

 • १. भरपूर पाणी व द्रव्यांचे सेवन करा
 • २. आहारात भरपूर भाज्या व फायबरचे प्रमाण ठेवा
 • ३. आहारात ओमेगा-३ चा ही समावेश करावा
 • ४. नियमित व्यायाम करा

बऱ्याचदा बद्धकोष्ठतेसह महिलांमध्ये आणखी एक आजार आढळून येतो. खोकल्यानंतर किंवा शिंकल्यानंतर लघवीवरील नियंत्रण सुटून लघवीचे काही थेंब बाहेर येतात. तसेच ओटीपोट जड झाल्यामुळे अपूर्ण लघवी होते व त्यामुळे वारंवार लघवीला जावे लागते. या स्थितीला पेल्विक ऑर्गन प्रोलॅप्स (पीओपी) असं म्हणतात. डॉ. पोरवाल म्हणाले, पीओपीच्या सुरवातीच्या टप्प्यात फिजिओथेरपी (किगल प्रकारचे व्यायाम) आणि बायोफिडबॅक या प्रकारच्या उपचारांनी लक्षणे कमी करू शकतो. आजाराच्या प्रगत टप्प्यात नव्याने विकसित केलेल्या पेल्विक ऑर्गन प्रोलॅप्स सस्पेंशन (पीओपीएस) शस्त्रक्रिया फायदेशीर ठरते.

अधिक माहितीसाठी भेट द्या www.healinghandsclinic.co.in किंवा संपर्क करा ८८८८२८८८८४

 • ढोले पाटील रॊड : ८८८८२ ८८८८४
 • पिंपरी-चिंचवडः ८८८८२ ००००४
 • बाणेरः ८८८८६ २२२२१
 • साळुंके विहारः ८८८८५ २२२२६
 • चाकणः ८८८८२ ९६६६६
 • दक्षिण मुंबईः ८८८८२ ६६६६४
 • नवी मुंबईः ८८८८१ ६६६६७
 • नाशिक: ८८८८३ ६६६६२

Getting to the Bottom of Constipation

For most of us, a good beginning to the day would mean a satisfactory visit to the toilet. According to a survey, 14% of people in urban India suffer from

constipation.

However, definition of constipation is quite subjective as bowel habits vary from person to person. While a daily evacuation could be a necessity for one, another could empty on alternate days, and both the individuals are equally healthy. Thus, before clicking the panic button, wouldn’t it be wise to understand how the bowel normally functions and what actually constitutes constipation?

The bowel or intestine is a tube-like organ that extends from the stomach to the anus. It is divided into two parts. The upper part called ‘small intestine’ begins from the stomach and along with it, is responsible for digestion of food. It is also here that absorption of nutrients takes place; whatever remains is passed further into the ‘large intestine’ as liquid faeces. The large intestine aka colon absorbs water back into the body causing the faeces to become more solid. When these faeces reach the rectum (the lowest part of the colon), one feels the urge to pass motion.

  Signs of a healthy bowel

 • Soft but well formed stools
 • Passing stools 1-3times/day to 3times/week
 • No need felt to strain excessively, no pain
 • Passing motion within about a minute of sitting at the toilet
 • Feeling of complete evacuation at the end of defecation, you don’t have to go back in some time to pass more
 • Absence of bloating, excessive flatulence

An unhealthy bowel is a doorway to constipation that can cause piles, fissure, prolapse and above all a diminished sense of well-being. At Healing Hands Clinic,

a Proctology centre

that specialises in diseases of the rectum and anal canal, constipation is tackled with a multi-pronged approach. For those with an occasional bout or looking for a detox, there is Colon Hydrotherapy, which is a drug-free, safe and effective way to cleanse the colon. If constipation is chronic (lasting >3months), a holistic treatment MCDPA provides excellent results. MCDPA is an amalgamation of modern science and Ayurveda and includes herbal laxatives, Biofeedback and Ayurvedic oil therapy.

Obstructed Defecation Syndrome (ODS), a type of

chronic constipation

more common in women, cannot be corrected with any amount of medicines as it is a structural problem of the rectum and needs a surgical correction. Recently Dr Ashwin Porwal published his research paper on

chronic constipation

titled ‘STARR Surgery: Highest case series of 500 patients at India’s largest Proctology clinic

 • Dr Ashwin Porwal
 • MBBS, D.N.B.(Surgery)
 • Dip. in Proctology (Italy)
 • Dip. in Laparoscopy (EITS-IRCAD, France)
 • Proctologist & Surgeon
 • For appointments visit/call:
 • Healing Hands Clinic,
 • Millennium Star Extension,
 • Dhole-Patil road.
 • Helpline: 8888288884
 • Website: www.healinghandsclinic.co.in
 • Email: info@healinghandsclinic.co.in

EASY EVACUATION

Constipation treatment

A good day obviously begins with a good morning which in turn relies a lot on our morning chores. Topping that list is a light tummy and how we wish it could be as easy as brushing teeth. Alas! It’s not the case with a lot of us, for whom every morning brings with it that big question – Will it be a smooth transit today? CONSTIPATION is becoming an increasingly growing menace in our lives, but in most cases, we have ourselves to blame. Faulty dietary habits, sedentary lifestyle, lack of exercise and stress are few common reasons to blame. However, wouldn’t it be wise to stop complaining at some point and take charge of our own health. That’s exactly what we want to encourage you to do.

Food habits/diet tips/home remedies for constipation

1) Water is an important constituent of the stools. Insufficient intake can lead to hardening of stools and delay the transit time. Drink at least 8 to 10 glasses (2.5 to 3 liters) of water per day. It is especially beneficial to have 1-2 glasses of warm water soon after waking up as it helps in initiating peristalsis.

2) Include 5 to 6 servings of fruits and vegetables in the diet daily as they are an excellent source of fiber. Fiber, soluble as well as insoluble, is responsible for the bulk and binding of the stools. Whole fruit (not juiced) and raw vegetables in the form of salads are better. One should ensure sufficient water intake along with fiber intake on a daily basis to prevent constipation. Beans are also an excellent source of fiber.

3) Replace refined carbohydrates with whole grain cereals. Examples of refined carbohydrates are sugar, refined wheat flour and their products. Excess of these, disturbs the osmotic balance in the digestive system. Some good examples of whole grain cereals are oats, brown rice, whole wheat, etc. which contain fiber as well as B complex vitamins.

4) Probiotics are foods containing beneficial bacteria which are naturally present in the intestines. They help maintain a healthy gut environment. Consuming probiotic foods such as fresh curd/yogurt and buttermilk daily can help boost gut immunity and health and thus reduce risk of digestive disorders.

5) Go natural! Avoid processed, preserved, packaged food items as far as possible. Freshly prepared, home-made food items are the safest and most nutritious to consume. The traditional Indian diet (when cooked in minimal oil) is well balanced.

6) Super foods are foods which are especially beneficial for health and well-being. These foods contain unique substances which may have protective effect against various diseases. Some of the super foods for the digestive system are flax seeds, chia seeds, turmeric and cow’s ghee.These simple changes when combined with moderate exercise can help in common constipation. However, if constipation does not improve with these measures (lasts more than 6weeks) , it’s best to take an expert’s opinion. Conditions like Obstructed Defecation Syndrome can cause Chronic Constipation and need a Proctologist’s attention.

Put a Full Stop to ODS: Adopt STARR Surgery

‘Constipation’ can be symptomatic or asymptomatic at times. However, it’s a fact that many people are reluctant to discuss constipation symptoms even with their family doctor and prefer to try out home remedies even after noticing clear symptoms of Constipation. Visiting a doctor is overlooked, which may later take the ailment to a further severe stage. If not treated on time, this most common lifestyle disease can potentially acquire a chronic status.

ODS Treatment at Healing Hands Clinic

Obstructed Defecation Syndrome (ODS) is a type of Chronic Constipation, which compels a patient to excessively strain to defecate. The symptoms include repetitive urge to pass stools, prolonged time taken to pass stools, and a feeling of incomplete evacuation. Manual digitations, regularly use of laxatives or enema are common among patients suffering from ODS.

The most common treatment alternatives preferred to cure Constipation patients includes symptomatic care, medication and dietary modifications. However, dietary manipulation and medication don’t always cure the ailment to its core. Most of the times, it’s just a temporary relief from Constipation. “Healing Hands Clinic, Pune“ is a promising centre for anorectal disease care & cure for patients across the globe. We believe in serving patients beyond mere medication and focus on providing a permanent solution.

STARR Surgery, A Permanent Solution to Chronic Constipation

“STARR Surgery“ makes use of two surgical staplers removing the excess rectal tissue and the deformities ultimately causing Obstructed Defecation Syndrome (ODS). Since it’s a minimally invasive procedure performed through the anus, no incisions, cuts, wounds or any visible scars are involved. The hospitalization period of 24 hours is relatively shorter as compared to conventional surgery and even the recovery period after discharge is 3-5 days.

Dr. Ashwin Porwal is the one who first introduced the latest & innovative technology MRI Defecography to diagnose ODS in India. He has introduced a novel painless surgery to permanently cure Chronic Constipation STARR (Stapled Trans Anal Rectal Resection) Surgery. Additionally, Dr. Ashwin Porwal has pursued an international level training from Dr Antonio Longo (world renowned Colorectal Surgeon) in Proctology and is one of the four experts in India performing STARR Surgery.

Biofeedback for chronic constipation now at Healing Hands Clinic

Biofeedback for chronic constipation now at Healing Hands Clinic

We have always believed in the best and practiced the best at Healing Hands Clinic and to add on to this, we introduce Pune’s first biofeedback machine (sphinctometer) for ODS(a form of chronic constipation), stress urinary incontinence, pelvic organ prolapse and pelvic floor dyssynergia.

Biofeedback is the process of gaining greater awareness of your pelvic floor muscles, their strengths, functions and at the same time it provides you with the information on the activity of your muscles with a goal of manipulating them at will.

Pelvic floor muscles are which stretch between your pubic bone and tail bone, cradling your bladder, bowel,uterus,urethera,helping you to control your urine bowel movements and also sexual functioning.

Damage to pelvic floor not only contributes to urinary incontinence but can lead to pelvic organ prolapse.In females, the muscles can be damaged in pregnancy/childbirth/hysterectomy.

Studies show that up to 50% of patients with chronic constipation have pelvic floor dysfunction or dyssynergia, this condition is characterized by impaired coordination between pelvic floor relaxation and abdominal wall motion, which is necessary for normal defecation.

Biofeedback helps the patient to modify bowel habits by restoring defecation, which normally entails propulsive forces coordinated with relaxation and as mentioned earlier, it helps in strengthing of Pelvic Floor Muscles and thus curing and preventing stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse.

And now, here at Healing Hands Clinic we provide you with this facility, ensuring to give you the best and continue curing with care, under the guidance of Dr Ashwin Porwal, who owns the credit of performing first STARR surgery for Obstructed Defecation Syndrome and has also performed surgeries for pelvic organ prolapse and has not looked back since then. He is also the HOD of proctology department at Poona hospital, Apollo jehangir hospital, Inamdar hospital and Ruby hall clinic.

PUNE’S HEALING HANDS CLINIC CREATES AN IDENTITY GLOBALLY!!

PUNE’S HEALING HANDS CLINIC CREATES AN IDENTITY GLOBALLY!!
PUNE’S HEALING HANDS CLINIC CREATES AN IDENTITY GLOBALLY!!

The European Society of Coloproctology ( ESCP ) conducted its 8th Scientific & Annual General Meeting at the Sava Centar, Belgrade, Serbia between 25-28th September, 2013. This year one of the best specialists in proctology have been selected for paper presentation to be held at Serbia.

The purpose of this conference was to study & disseminate information among persons professionally engaged or interested in the field of colorectal surgery.

Todays lifestyle pattern, constant stress, irregular eating habits leads to constipation, piles and fistula that are commonly seen. Dr. Porwal said “ There are many treatments and medicines available for this problem, but the patient should have the correct information and guidance for his problem’s. He has successfully treated many patients for STARR and Stapler Surgery. 10 years ago Dr. A Longo invented the methodology for Stapler Haemorrhoidectomy which is still in practice.

Dr. Porwal, trained under Dr. Longo at the Elizabeth Hospital, Austria is a team lead at a very young age and has many firsts to his name. He is the first Procto-surgeon in Maharashtra to perform the STARR surgery, a surgical treatment for chronic constipation. This surgery is performed through the natural route without any cut outside. Also the patient is discharged within 24 hrs and can join on duty from 3rd day.Constipation and hemorrhoids ( piles ) is a problem faced by hundreds of people today. As there are maximum number of people facing this problem Dr. Porwal presented a paper on Stapler Surgery for Haemorrhoids& Stapled Trans Anal Rectal Resection ( STARR ) Surgery for Obstructed Defecation Syndrome ( ODS ).Dr. Porwal was the only Indian who’s paper got selected.

Today, we are having patients from over the globe for STARR and Stapler Surgery because of the low cost and attracting medical tourism. Dr. Ashwin Porwal has successfully treated over 40,000 hemorrhoid patients with the advanced and relatively painless surgical technique MIPH, popularly known as Stapler Surgery for piles.

Dr. Ashwin Porwal heads the Proctology Clinic in Poona Hospital, Inamdar Hospital, Jehangir Hospital & Ruby Hall Clinic Wanowarie & also has his own Consulting OPD Healing Hands Clinic, Dhole Patil Road & Tilak Road in Pune.

Medical Tourism for International Patients

Medical Tourism for International Patients

At Healing Hands Clinic, we believe that the needs of patients come first and this belief extends to the patients the world over. With a combination of International Expertise, policy of patient centric care and hospitality, Healing Hands Clinic has come to be established as a national leader in the care of Constipation,Piles, Fistula, Prolapse other ano-rectal diseases and Hernia; it now aims to be the number one choice internationally for all patients of such ailments.

What sets us apart is our stress on the application of the 21st century technology without losing sight of the patient preferences. A case in point is our expertise in STARR Surgery- Dr. Porwal is one of the only three surgeons in India who exhibit the skills and training to perform this procedure for cases of chronic constipation.

HHC has also had a very high success rate in the management of rectal prolapse, recurrent Grade 4 Piles, recurrent fistulas, high fistulas in ano surgeries and pelvic organ prolapse surgery. Our team also includes renowned nutritionists and physician assistants that aid the patient through the steps of pre-operative preparation and post- operative rehabilitation.

Healing at HHC follows a wholly holistic approach. This involves combining allopathic treatment with Ayurvedic and homeopathic management options as per individual case and preference.

Points of care and cure

All patients shall be provided care at various corporate 100 plus bedded hospitals that function in accordance with the ISO standards and national accreditation guidelines.

Each of these hospitals and their staff has had decades of experience in handling

1.Preventive health check up
2.Piles: Stapler surgery / Laser surgery
3.Constipation: Medical management & Starr surgery
4.Fistula: Advanced fistula surgery / Vaaft surgery
5.Rectal prolapse: Transanal surgery / Starr surgery
6.Hernia: advanced 3D mesh repair surgery

Note: All these surgeries are day care procedures requiring little or no hospitalization. Each procedure has a total operative time of 30-60 minutes only. Resumption of normal diet intake is possible 4-6 hours post surgery. Recovery usually takes 3-5 days after which the patient can choose to return to his/her home country or opt for a visit to nearby tourist destinations prior to departure.

Usually follow ups are not required. But if required any concerns / doubts / complaints after surgery can be managed through phone calls or emails.

For our International patients our range of services include:-