हर्निया म्हणजे काय?

हर्निया कारण व उपचार

अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास आपल्या पोटातील स्नायू जेव्हा कमजोर बनतात आणि सततच्या खोकल्यामुळे किंवा लघवी व बद्धकोष्ठतेमुळे जोर करावा लागल्यामुळे हर्निया होतो. हर्निया होतो म्हणजे आपल्या शरीरातील नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक छिद्रांतून एखादा अवयव, इंद्रिय किंवा त्या अवयवाचा भाग बाहेर येतो. (उदाहरणार्थ खराब टायरमधून बाहेर येणाऱ्या आतल्या ट्युबच्या फुगवट्याप्रमाणे)

हर्निया म्हणजे आंत्रगळ किंवा आंत्रवृद्धि किंवा अंत्रनिःसरण. पोटातील कमजोर स्नायूंमुळे निर्माण झालेल्या पोकळीत आतडी ओढली जाते व त्यामुळे पोट फुगते किंवा छोटा-मोठ्या आकाराचा फुगवटा दिसायला लागतो आणि पोट दुखायला लागते. हर्निया पुरुषांसह स्त्रियांमध्येही तसेच कोणत्याही वयोगटाच्या व्यक्तीला होऊ शकतो. हर्नियाची लक्षणे किरकोळ वाटली तरी ती कधीही आढळू शकतात. बालकांमध्ये आढळणारा डांग्या खोकला, सज्ञान व्यक्तींमध्ये असलेला दमा, धुम्रपानामुळे येणारा खोकला तसेच अतिजड वस्तू, वजन उचलल्यामुळे हर्निया होतो.

हर्नियापासून बचाव

अशक्तपणा जाणवणे, पोटात आग होणे, दुखणे तसेच खोकला काढल्यावर किंवा झोपल्यावर पोटातील जांघेतील फुगा न दिसणे किंवा काहीतरी जडान्न खाल्ल्यानंतर खोकला येणे व दुखणे ही हर्नियाची लक्षणे आहेत. त्यामुळे हर्नियापासून बचाव करायचा असेल तर, ताण पडेल, पोट दुखेल व अस्वस्थता वाढेल असे कोणतेही काम शरीरावर लादू नका. हर्नियाकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून शस्त्रक्रिया किंवा अन्य उपचार घ्या. उपचार न केल्यास हर्नियाचा आकार वाढतो व पुढे तो जिवाला धोकादायक बनू शकतो.

थ्री-डी मेश हर्निया रिपेअर शस्त्रक्रियेचे फायदे

  • कमीतकमी टाके
  • हर्नियापासून खात्रीशीर सुटका, पुन्हा हर्निय उद्भवत नाही
  • अंशतः भूल देऊन शस्त्रक्रिया शक्य
  • रुग्णाची हॉस्पिटलमधून २४ तासात सुटका, जलदगतीने बरे वाटते
  • तीसऱ्या दिवसापासून दैनंदिन कामांना सुरवात करू शकतात

हिलिंग हँड्स क्लिनिक हे भारतातील एकमेव थ्री-डी हर्निया क्लिनिक आहे ज्याला अमेरिकेतली डॉ. जॉन मर्फी यांच्याकडून सेंटर ऑफ एक्सलन्सने प्रमाणित केले आहे.

– हर्नियावरील शस्त्रक्रिया केल्यानंतर रक्तस्त्राव व संसर्गाची शक्यता असते. मधुमेह, व्यसनी व्यक्ति तसेच ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये हा धोका अधिक असतो. परंतु डॉक्टर चांगला असल्यास रक्तस्त्राव अजिबात होत नाही तसेच संसर्गही अँटीबायोटिक्सच्या सावध वापराने टाळता येतो.

– शस्त्रक्रियेला फक्त २० मिनिटे लागतात व रुग्णाला फक्त सुई टोचल्यासारखा भास होतो. यापेक्षा अधिक त्रास होत नाही.

– हर्निया असलेल्या आवश्यक तेवढ्याच भागापुरती भूल दिली जाते. शस्त्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन तासानंतर भुलीचा प्रभाव जातो.

– शस्त्रक्रियेनंतरच्या काही दिवसांमध्ये चालताना, जिना चढताना किंवा उतरताना त्रास होतो. हा त्रास गोळ्यांनी कमी होऊ शकतो तसेच काही

दिवसातच तो नाहीसा होतो.

– खूप ताप आल्यास, गोळ्यांनी दुखणे कमी न झाल्यास, रक्तस्त्राव होत राहिल्यास किंवा सतत उलटी करावी वाटल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

डॉ. अश्विन पोरवाल, कन्सलटंट प्रोक्टोसर्जन, हिलिंग हँड्स क्लिनिक
चौथा मजला, मिलेनियम स्टार एक्सटेन्शन,
रुबी हॉल क्लिनिकच्या जवळ,
ढोले पाटील रस्ता, पुणे.

अपॉइंटमेंटसाठी क्रमांक : ८८८८२८८८८४

Best Hernia Treatment Now in Pune!!

Best Hernia Treatment Now in Pune!!

A Hernia is a sac formation due to weakness or tear in abdominal muscles. A Hernia occurs when the contents of a body cavity bulge out of the area where they are normally contained. Any activity that increases intra-abdominal pressure can worsen a hernia; examples of such activities are lifting weights, coughing, or even straining to have a bowel movement, or pregnancy. We at Healing Hands Clinic believe in offering the best treatment for the ailments. One of its kind for Hernia is the 3D (3 Dimensional Mesh) Repair which not only guarantees the best results but a faster recovery as well.

Says Dr Ashwin Porwal who is one of the leading Hernia Surgeon in Pune. Dr Ashwin Porwal has operated more than 1500 successful such cases of Hernia with 3D Mesh Repair. He is also one of the famous Hernia doctors in Pune says Dr Porwal, The PROLENE 3D Patch mesh is a sterile, 3dimensional device for the repair of small abdominal wall hernias offering the benefits of tension-free hernia repair with the efficiency of 3 easy steps.

This consists of three attached components: An ‘underlay patch’ that provides for an effective posterior repair on the inside of the abdominal wall giving the benefits of Laparoscopic Repair. A ‘connector’ similar to plug, but smaller and flatter. An ‘only patch’ that fits over the abdominal wall giving the benefits of Open Mesh Repair. A device (Prolene Hernia System) has been designed to overcome many of the disadvantages of tension free hernia repair technique which is currently used primarily to repair direct and indirect inguinal hernia.

Benefits of 3D Mesh Repair

1) As the device lies flat against the abdomen, it has virtually no chance of migrating like other devices.

2) Minimal number of stitches.

3) Most important the 3-D mesh device provides the benefits of strong posterior repair like a laparoscopic procedure.

4) Guaranteed Freedom from Hernia.

5) Smaller incision (generally about 4-5cm)

6) Can be done under local Anesthesia also.

7) Discharge within 24 hours and back to work from 3rd day after surgery.

Quickest & Simplest Ways to Treat Hernia

There’s nothing better than finding a reliable, harmless natural cure for an ailment, rather than having to opt for complex treatments such as surgery. Diseases such as Hernia are extremely painful and uncomfortable but couldn’t it be fantastic to find natural home remedies for such an ailment, which are the simplest to try and quickest to cure Hernia?

Yes, a number of simple and quick ways are available to treat various types of Hernia. Let us discuss some of them here in this blog.

If you are unaware of what exactly Hernia is, it’s a part of an internal body organ such as intestine or fatty tissues, protruding through weakening muscles. The weakening spots are usually across the abdominal wall surrounding the organ. The ailment – A Hernia comes along with mild pain in the beginning, which becomes severe as Hernia grows larger and severe. A Hernia patient may reach a point when the growth of Hernia is uncontrollable and the pain is unbearable. So why not try out simple natural remedies to cure the symptoms of Hernia rather than striving to cure a severe one?

According to professional Hernia doctors, natural treatments are 100% safe and effective to great extent. However, while you choose some home remedies to cure Hernia symptoms, it’s necessary to choose the proven and successfully reviewed ones for best of desired outcomes.

Milk with a pinch of turmeric powder
A herbal mixture including fennel, citrus seeds, and hawthorn & litchi seeds
Smaller meals at regular intervals
High water intake
High fibre, high protein, low fat diet
Fresh green vegetables
Whole wheat ingredients
Fresh fruits such as pineapple, avocado and fruit juices
Gentle exercise as per expert consultation
Cold compress
One spoon of licorice herb powder in a half cup of milk, once a week
A cup of ginger root tea every day, on an empty stomach
Fresh buttermilk thrice a day

At Healing Hands Clinic, the best Hernia clinic in Pune, Dr. Ashwin Porwal recommends physiotherapy, dietary modifications and medication for treating Hernia. A latest technology procedure “Mesh Repair” is recommended as the last alternative to cure severe Hernia patients.

HHC Awarded as The Centre of Excellence by the EHS in the 36th International Congress

The 36th Annual International Congress of the European Hernia Society was conducted in Edinburgh from May 28, 2014 to May 31, 2014 at the Edinburgh International Conference Centre ( EICC ). The congress was based on the themes explored in previous EHS congresses and a large number of participants having a wide range of interests in studying Hernia attended the event. The congress provided an open forum to discuss the diagnosis and treatment of abdominal wall abnormalities and the techniques, advances and science of Hernia repair.

The intention of this meeting was Seeking Consensus and it was a challenge to create a platform that focuses on greater interaction with the audience. The program plan was held in multiple sessions – plenary sessions, oral papers, poster sessions, keynote lectures, video sessions and meet the expert sessions. The congress aims to discuss and gather sufficient information to have a clear picture of Hernia surgery practice across Europe, which would produce a Consensus Document.

Dr. Ashwin Porwal, a Pune based renowned colorectal surgeon and the founder of Healing Hands Clinic, Pune was a part of this 36th Annual International Congress. He was appreciated for his participation and presentation on “Implant of Freedom Ventral Hernia System – Clinical Experience” from Insightra Medical.

Dr. Porwal has performed over 40,000 successful Hernia surgeries till date and HHC has been serving to cure thousands of Piles, Constipation, Hernia, Prolapse, Rectal Cancer, and Fistula patients over the years. Healing Hands Clinic was awarded as the “Centre of Excellence” by the EHS in this congress.

Novel Hernia Treatment for Guaranteed Relief

When an internal body part is pushed out through a weakness or tear in the surrounding tissue wall or muscle, ‘Hernia’ develops. It occurs when the contents of any internal body part bulge out of their original location. Usually, muscles of a human body are strong enough to hold adjacent organs in place; but if there are any weak spots, Hernia can certainly develop.

Why Does Hernia Occur?

Sometimes, muscle weakness may be present at birth but more often, it develops later in life. Any activity exerting an excess pressure on the abdomen can cause Hernia.

Pregnancy
Lifting heavy objects without stabilizing abdominal muscles
Diarrhea & chronic constipation
Strained urination & bowel movements
Chronic cough
Obesity
Poor nutrition
Previous surgery
Excessive smoking
Tips to Prevent Hernia

Regulate weight, if you are obese
Follow healthy, fibre-rich diet and regular exercise
Avoid lifting heavy loads
Avoid smoking
Treating Hernia

If you are suffering from Hernia which isn’t causing any problem while performing daily life activities, you may not need a surgical procedure to cure it. But, medication and physiotherapy may cure it effectively. However, if you experience extreme pain due to the Hernia bothering you during everyday’s activity, you might need a Hernia repair surgery. Hernia hardly heals by itself and usually grows larger. Thus, surgery is probably the ultimate treatment alternative to cure Hernia.

A Hernia repair surgery can be an open surgical procedure or a laparoscopic procedure.

Risks of Conventional Hernia Surgery

Bleeding
Breathing problems
Heart problems
Infection
Side reactions to medicines
Damage to blood vessels, nerves or organs
Damage to the testicles
Recurrence
Dr. Ashwin Porwal’s Healing Hands Clinic, a recognized Hernia Clinic in Pune, has come up with the latest & innovative technology Hernia treatment in Pune using a Prolene mesh.

3D Mesh Repair Direct & indirect Inguinal Hernia
V patch Repair Umbilical Hernia
Proflor Mesh Repair Inguinal Hernia
Octomesh Repair ventral Hernias such as Umbilical and Epigastric
Mesh Repair is the least invasive, minimum time consuming and tension free surgical intervention offering multiple benefits to a Hernia patient minimum number of stitches, small incisions, guaranteed relief from Hernia, minimum hospitalization, negligible recurrence rate and rapid recovery.

The founder of Healing Hands Clinic, Dr. Porwal, is a renowned Hernia doctor in Pune and all over Maharashtra. He has performed over 40,000 Hernia surgeries till date.