EASY RELIEF FROM VARICOSE VEINS

EASY RELIEF FROM VARICOSE VEINS

Varicose veins, commonly observed in legs, are enlarged tortuous veins that have lost their elasticity. A vein goes varicose when it’s valves are unable to prevent backflow, thus causing pooling of blood. Varicose veins are quite often a cosmetic concern, specially in women.
Diagnosis is straightforward, but a Venous Color Doppler test is done to assess the extent of the problem. In the absence of symptoms, many women seek treatment for cosmetic concerns, whereas in most others it becomes mandatory once complications ensue. The problem can be arrested at an early stage by certain lifestyle changes, medicines and using venous stockings. Once the disease has advanced, active treatment becomes necessary.

Although Not Common,Varicose Veins can lead to Complication Like :

• Thrombophlebitis: Blood clots in the swollen veins › Varicose eczema / Dermatitis: Skin becomes dry and itchy. The resultant scratching may further lead to bleeding, bruising and painful ulceration.
• Lipodermatosclerosis: The skin turns hard and tough.

Causes

• Genetics
• Standing for long hours
• Pregnancy, use of birth control pills
• Age, obesity or leg injury

Symptoms

• Unsightly appearance
• Dull ache, heaviness
• Swelling of ankles and feet
• Itching and discoloration of skin near ankles
• Cramping

Healing Hands Clinic has state-of-the-art facilities to treat VARICOSE VEINS. The veins are treated with laser by a procedure called Endovenous Laser Ablation (EVLA). The whole treatment takes approximately 30-45 minutes. During the treatment as well as afterwards, the patient hardly feels any discomfort. Patients can return to their daily activities on the next day of the treatment. Dr Paresh Gandhi, VARICOSE VEINS expert at Healing Hands Clinic has successfully treated a large number of cases using EVLA technique.

For appointments Healing Hands Clinic, Pune Station/Tilak Rd: 8888288884; Salunkhe Vihar: 8888522226; Baner: 8888622221; Chinchwad: 8888200004; Chakan: 8888296666; Website: www.healinghandsclinic.co.in ; Email: info@healinghandsclinic.co.in

हर्निया म्हणजे काय?

हर्निया कारण व उपचार

अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास आपल्या पोटातील स्नायू जेव्हा कमजोर बनतात आणि सततच्या खोकल्यामुळे किंवा लघवी व बद्धकोष्ठतेमुळे जोर करावा लागल्यामुळे हर्निया होतो. हर्निया होतो म्हणजे आपल्या शरीरातील नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक छिद्रांतून एखादा अवयव, इंद्रिय किंवा त्या अवयवाचा भाग बाहेर येतो. (उदाहरणार्थ खराब टायरमधून बाहेर येणाऱ्या आतल्या ट्युबच्या फुगवट्याप्रमाणे)

हर्निया म्हणजे आंत्रगळ किंवा आंत्रवृद्धि किंवा अंत्रनिःसरण. पोटातील कमजोर स्नायूंमुळे निर्माण झालेल्या पोकळीत आतडी ओढली जाते व त्यामुळे पोट फुगते किंवा छोटा-मोठ्या आकाराचा फुगवटा दिसायला लागतो आणि पोट दुखायला लागते. हर्निया पुरुषांसह स्त्रियांमध्येही तसेच कोणत्याही वयोगटाच्या व्यक्तीला होऊ शकतो. हर्नियाची लक्षणे किरकोळ वाटली तरी ती कधीही आढळू शकतात. बालकांमध्ये आढळणारा डांग्या खोकला, सज्ञान व्यक्तींमध्ये असलेला दमा, धुम्रपानामुळे येणारा खोकला तसेच अतिजड वस्तू, वजन उचलल्यामुळे हर्निया होतो.

हर्नियापासून बचाव

अशक्तपणा जाणवणे, पोटात आग होणे, दुखणे तसेच खोकला काढल्यावर किंवा झोपल्यावर पोटातील जांघेतील फुगा न दिसणे किंवा काहीतरी जडान्न खाल्ल्यानंतर खोकला येणे व दुखणे ही हर्नियाची लक्षणे आहेत. त्यामुळे हर्नियापासून बचाव करायचा असेल तर, ताण पडेल, पोट दुखेल व अस्वस्थता वाढेल असे कोणतेही काम शरीरावर लादू नका. हर्नियाकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून शस्त्रक्रिया किंवा अन्य उपचार घ्या. उपचार न केल्यास हर्नियाचा आकार वाढतो व पुढे तो जिवाला धोकादायक बनू शकतो.

थ्री-डी मेश हर्निया रिपेअर शस्त्रक्रियेचे फायदे

 • कमीतकमी टाके
 • हर्नियापासून खात्रीशीर सुटका, पुन्हा हर्निय उद्भवत नाही
 • अंशतः भूल देऊन शस्त्रक्रिया शक्य
 • रुग्णाची हॉस्पिटलमधून २४ तासात सुटका, जलदगतीने बरे वाटते
 • तीसऱ्या दिवसापासून दैनंदिन कामांना सुरवात करू शकतात

हिलिंग हँड्स क्लिनिक हे भारतातील एकमेव थ्री-डी हर्निया क्लिनिक आहे ज्याला अमेरिकेतली डॉ. जॉन मर्फी यांच्याकडून सेंटर ऑफ एक्सलन्सने प्रमाणित केले आहे.

– हर्नियावरील शस्त्रक्रिया केल्यानंतर रक्तस्त्राव व संसर्गाची शक्यता असते. मधुमेह, व्यसनी व्यक्ति तसेच ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये हा धोका अधिक असतो. परंतु डॉक्टर चांगला असल्यास रक्तस्त्राव अजिबात होत नाही तसेच संसर्गही अँटीबायोटिक्सच्या सावध वापराने टाळता येतो.

– शस्त्रक्रियेला फक्त २० मिनिटे लागतात व रुग्णाला फक्त सुई टोचल्यासारखा भास होतो. यापेक्षा अधिक त्रास होत नाही.

– हर्निया असलेल्या आवश्यक तेवढ्याच भागापुरती भूल दिली जाते. शस्त्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन तासानंतर भुलीचा प्रभाव जातो.

– शस्त्रक्रियेनंतरच्या काही दिवसांमध्ये चालताना, जिना चढताना किंवा उतरताना त्रास होतो. हा त्रास गोळ्यांनी कमी होऊ शकतो तसेच काही

दिवसातच तो नाहीसा होतो.

– खूप ताप आल्यास, गोळ्यांनी दुखणे कमी न झाल्यास, रक्तस्त्राव होत राहिल्यास किंवा सतत उलटी करावी वाटल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

डॉ. अश्विन पोरवाल, कन्सलटंट प्रोक्टोसर्जन, हिलिंग हँड्स क्लिनिक
चौथा मजला, मिलेनियम स्टार एक्सटेन्शन,
रुबी हॉल क्लिनिकच्या जवळ,
ढोले पाटील रस्ता, पुणे.

अपॉइंटमेंटसाठी क्रमांक : ८८८८२८८८८४

Kshar Sutra: Is it the Ultimate Answer to Fistula?

Kshar Sutra Treatment
/div>

There are some diseases which are a real challenge, not only for the patient to endure but for the doctor to treat. Amongst them is anal fistula, where a channel is formed between the end of the bowel ( rectum or anal canal ) and the surrounding skin. The fortunate ones are affected with a simple fistula, however, the condition is often complicated with multiple interlinked channels and distant openings. These include recto-inguinal, recto-vaginal, ano-scrotal fistulas which are extremely troublesome.

A number of treatment options are available and thus there is always an ongoing debate about which one outmatches the other. Here we will have a look at

Kshar Sutra

, an age-old Ayurveda technique that has its origin in India. Kshar Sutra has mentions in the archaic Indian literature. It was supposed to be Sushruta’s ( ancient Indian surgeon known to have laid the foundations of surgery ) method of treating Bhagandara ( Sanskrit word for fistula ). The technique has been used since then, albeit modified with developing times. It makes the use of Seton – cotton thread impregnated with layers of medicinal plant extracts ( latex ). It takes about 4 weeks to prepare the Kshar Sutra. Other than fistula, it is also used for the treatment of other anorectal conditions like hemorrhoids, sentinel piles, polyps, warts and pilonidal sinus.

How does this ancient technique work in fistula-in-ano?

The Kshar Sutra is placed in the fistulous tract after giving appropriate anesthesia and both its ends are tied together. It is replaced at weekly intervals. The Kshar sutra remains in direct contact of the tract and, therefore, it physically and chemically curettes out the tract and sloughs out its lining, thereby allowing it to collapse and heal. It is a less invasive, cost efficient treatment. The complications are minimal; chances of loss of sphincter control and resulting anal incontinence are very low.

On the downside, Kshar Sutra is a multi-staged procedure and patients need to come to the hospital every week. The wound discharge is typically more as compared to other techniques. The healing time is also comparatively longer. Pain is a relative component, and whether Kshar Sutra is less or more painful than other procedures remains a matter of subjective variation. Although this technique provides satisfactory results in simple fistula, its efficacy in complicated ones remains debatable.

Bottom line :

Kshar Sutra has withstood the test of time and thus, its credibility cannot be denied. The best approach would be to get it done from a skilled Proctologist who can combine it with other modalities for an effective treatment.

Don’t Confuse Fissure with Piles

Don’t Confuse Fissure with Piles

For most of us any problem in the anal region is either piles or fissure, the self-diagnosis usually depending upon which of the two words is ingrained in our vocabulary. However, a goofed-up diagnosis not only adds to the misery but makes a simple problem complex. I have tried to explain the difference between the two in simple words here. When it comes to one’s health, its best to be well-informed and aware of the condition one is faced with.

What is the difference between piles and fissure?

Piles or hemorrhoids are swollen blood vessels near the anal opening whereas fissure is a tear in the delicate skin of the anal opening. Depending upon the severity of the disease, piles are graded from 1 to 4, grade 1 having just swollen vessels while grade 4 has a mass comes out of the opening.

What is the difference in symptoms?

The predominant symptom of a fissure is intense pain while defecating. The magnitude of the pain is such that one fears going to the toilet.
Piles are usually characterized by bleeding after passing stools. The blood is fresh and there is no pain. Sometimes one may feel a mass at the anal opening.

Which tests are needed for a diagnosis?

A history of symptoms and visual examination is enough to diagnose fissure. In addition to above, a simple painless technique called Proctoscopy is done in case of hemorrhoids, for a more accurate diagnosis and grading.

Can these conditions be permanently treated?

Modern medicine assures a reliable, quick and effective cure of anorectal problems. Medicines, dietary modifications and lifestyle changes (MCDPA) are enough to treat early piles and acute fissure. In case of chronic cases of fissure, Laser Sphincterotomy provides excellent results. Similarly, for higher grades of piles, Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) or Stapler surgery (MIPH) provide a safe, minimally painful and efficient modality of treatment. The earlier techniques weren’t as developed and recurrences were a problem. But with these advanced procedures hemorrhoids can be cured for good.

À la carte or Buffet?

À la carte vs Buffet

There has always been a question of buffet Vs à la carte popped in too many times when asked for recommendations to eat out. We as Indians love a good spread of delicacies. After all, who does not want to have that extra helping of a dessert or a bit more of chicken curry. Thus , the major conundrum in taking decision is to stick to a buffet or go in for à la carte?

A buffet is an ultimate choice when heading out in large groups . It is simply cost effective, and everyone has a choice to stretch their hands and stock their plates with favourite food items.

A point in favour of buffet is it allows us to move while picking on food. But, little do we know that this movement is not helping burn calories as we are loading our plates with more food or simply making rounds to try each food.

When opting for à la carte and ordering at the table, we pick on the choices our mind is in a frame of eating. We know how palatable the food would be as compared to the ones on the buffet spread.

So, it is highly recommended nutritionally to focus eating from à la carte menu when ordering for individual or a small company.

Remember our small tuck pocket called stomach has certain capacity to fill in the load and so are our senses. It is commonly seen and reviewed, people enjoying the best scrumptious high end buffet  often do not get the taste of a particular food as their senses are delighted to multiple palates and more often leading to a situation where our bowel movements gets irritated.

Economically viewing, buffets stand out the best . Enjoying an unlimited array of food, you can refill anything and everything as much as you want. But , how many times, have you realised you could not make it to half the dishes on offer?

So, next time, sit back and enjoy the hot piped food direct from the kitchen onto your table. Order and relish and churn each bite to make it easier on the digestive system as well.  So if you are on a diet regime and you want a change on your taste buds ask your dietician for a guilt free eating day. I am sure she/he would recommend you the ideal choice from the à la carte.

To conclude, an à la carte meal can be most gratifying and although this  gastronomic journey might cost you a little more, but dear friends isn’t it much sensible to devour and digest one meal well rather than dumping in every possible food item and disturbing your gut?

How to Eat Carbs and Lose Weight

Carbs benefits
/div>

When trying to lose weight, many people cut out carbs. But this is a huge misconception. Thanks to diets like Atkins and Ketogenic diets, many of us have started to fear eating carbs. But the science behind carbohydrates is actually very complex, and demonizing an entire food group is not wise. Refined and complex carbs are very different, and it’s important to distinguish between the two.

It is possible to eat carbs and lose weight, you just need to know the trick:

1. Eat the right carbs

Let’s take for example potato, everyone’s favorite, this veggie gives you nutrition and has low energy density. On the other hand, French fries are deep fried and obviously an unhealthy way of cooking the potatoes. They should either be boiled or sautéed.

All ‘Low Carb’ diets are not Ketogenic. Low carb diets should target 150-200gm carbs per day. These carbs should come from complex sugars like fibrous fruits and veggies. As against this, a Ketogenic diet provides around 20-50gms carbs per day only and most of the energy is obtained from a high content of fat. It leads to a state of ketosis which is highly beneficial for people with certain diseases like epilepsy, diabetes, metabolic syndrome, or obesity. However, this extreme form of carb-restriction is not the only way to do a ‘low-carb’ diet.

2. Not all carbs are unhealthy sugar

There are many different types of sugars. Simple sugars include glucose, fructose, and galactose. Starch contained in grains and veggies gets broken down into glucose in the digestive tract. However, the sugar in a vegetable is not the same as that of a candy bar which contains sucrose (glucose+fructose). Thus, where as table sugar contains half glucose-half fructose, starch is only glucose. A balanced diet with portion control and complex carbohydrates can work well for weight loss.

3. Low Carbs diet can lead to weight gain

When following a low-carb diet, many people turn to foods that are high in fat and calories – even the good fat in too large a portion can cause a problem with weight gain. Portion sizes are primarily important no matter what diet you follow. Many low-carb foods can be fattening, especially for people who are prone to binge eating and have a history of fad diets.

4. Combo of energy and fibre

Carbs also contain fibre which our bodies can’t digest – Deeply understand; Fibre actually gets to the bacteria in the intestine, which has the enzymes to digest it and can turn it into beneficial compounds. That means fibre is essential for a healthy gut, which has been linked to maintaining a healthy weight. Some studies have even shown that fibre, especially soluble fibre (like those found in oats), can lead to weight loss and improved cholesterol

Aim for a mix of vegetables and whole grains in your diet to boost fibre consumption and drink plenty of water.

5. Carbs make you happy

It is commonly seen that people staying away from carbs have mood swings, trouble in concentrating and get easily frustrated. The simple answer is carbs help in creating a happy hormone called Serotonin. Tryptophan is an important amino acid and is the precursor of Serotonin. It cannot cross the brain’s blood barrier and needs carbs to help it cross over. Also, Tryptophan converts to serotonin and serotonin to melatonin, which is involved in our sleep cycle. Therefore, carbs make you happy and help you sleep, both of which are important factors for weight loss.

6. Cutting carbs is not sustainable

People observe some amount of weight loss in the initial phase of carb restriction. The question however is, can you do without it for lifetime? The answer is a big no. We need to be sensible enough to pick on the habit of clean eating and adapting lifestyle changes.

If you want to lose weight, look at portion control, a diet that is tailored to your needs, and up your exercise so that as a simple equation you’re burning off more calories that you eat.

Fisher Disease : A Painful Misnomer

Fisher Disease

Anal Fissure or Fissure-in-ano is a small crack or tear in the opening and lining of the anus. Written as ‘fisher’ by many because of an error in spelling, this rather painful condition has taken the name of ‘Fisher disease’ among many Indians.

An anal fissure occurs because of various reasons that include:

A) Passing hard stools – Lack of high-fibre diet , low water intake, constipation are the possible reasons that can cause hard stools.

B) Straining during childbirth – trauma to the skin between the posterior vagina and the anus medically known as perineum can potentially cause a tear in the delicate skin of the anus.

C) Repeated episodes of diarrhoea – Repeated perks of diarrhoea can also lead to anal fissure.

D) Due to medical procedures : The insertion or various medical devices for diagnosis eg: Endoscope, Rectal Thermometer, enema tip can result in a trauma causing fissure .

Types of Anal Fissure: There are two types of anal fissures

1. Acute Anal Fissure : Acute anal fissures occur suddenly and potentially heal within a time span of 2 weeks. They are associated with tremendous pain. These type of anal fissured can be treated with medicines and cream .

2. Chronic Anal Fissure : Chronic anal fissure generally fail to heal within the time span of 8 to 9 weeks and can worsen the case by reducing the diameter of the anal opening by half centimetre (½ cm) due to which there are chances of recurrence of the fissure every time the patient passes out the stools.

Signs and Symptoms of anal fissure :

Usually the diagnosis of anal fissure can be really easy just by asking your self few of the following questions –
1. Do I have a burning sensation or a sensation which makes me feel as if a sharp subject is pricking me ?
You will have burning pain when you pass stools because of the tear.

2. Am I bleeding from the bottom ? Is the blood bright red in colour?
The bleeding may be caused due to the tear in the anal canal due to which the blood may be fresh blood streak on the stools or on the tissue paper.

3. Do you feel like itching around the anus (medically termed as pruritus ani) ?
You may have an itchy feeling and this is one of the commonest symptoms associated with a fissure.

If you think you have a fissure you can try some of the following tips and preventive measures :

1. Use some Vaseline jelly or liquid paraffin before you go to pass your stools .

2. Try using some laxative.

3. Have a high fibre diet and increase you water intake to a min of 3 litres and reduce intake of spicy food.

4. You can use some stool softeners. I would recommend Constac powder which contains all natural laxatives which are digestive in nature with no side effects.

5. If you have a lot of itching, try Anoac cream which is very effective on fissures.

6. Ignore using tissue and replace it with a shower or gently dab with wet wipes. The reason we suggest not to use a tissue is because it is abrasive and rough on the skin.

7. When you are passing stools , take it easy and go slow , as in many situations letting it go fast can aggravate the fissure.

These above tips can help you in taking care of an acute fissure. However, in case of a chronic fissure or an acute fissure that shows no signs of healing, it is wise to visit a Proctologist and avail good treatment at the earliest.

For an appointment with leading Proctologist, Dr Ashwin Porwal click here .

For more information and treatment for fissures you can click here

Have Piles? Shed the Shame

Our culture has a huge impact on how we think, what we choose to speak about and what we leave unsaid. It’s little wonder then, that most of us, especially women are shy when it comes to speaking about certain conditions like piles, constipation or prolapse that involve private parts. We choose to suffer in silence rather than coming forth and seeking help. Being the wife of a Proctologist, I often get to hear stories of how women have remained closemouthed for years until the disease has flared up to alarming complications.

Although we have tried to spread awareness and encourage women to shed their inhibitions, we have observed that there are quite a few who are still reluctant to come to us for a consultation, despite Healing Hands Clinic being the most advanced Proctology (branch of medicine that deals with diseases of the rectum and anal canal like piles, prolapse, constipation, fissure, fistula etc.) center.

Women often want a female doctor to consult with, especially for such conditions. Being a doctor myself, and having been brought up in a very ‘Indian’ culture, I understand both sides of the coin. However, all the wisdom in me reiterates that it is far more important to go to the doctor with the best knowledge of the disease, rather than settle for a doctor of a particular sex just because my mindset and culture conforms to it. Having said that, we ensure that no matter who the consulting doctor is, the presence of female assistants is a prerequisite for examination of female patients. EVERY FEMALE PATIENT IS MADE EXTREMELY COMFORTABLE DURING CONSULTATION, RESPECTING HER DIGNITY IS OUR TOPMOST PRIORITY DURING EXAMINATION. We have hundreds of happy female patients from every culture and every strata of society, and it is a matter of pride for us to have served them within their confines of decency.

This is to all you women out there; Leave behind the reticence, it’s your body, stand up for it. There is no shame in speaking to your doctor. Man or woman, we all have all sorts of health issues, and we all deserve the best care for it. So take the first step towards respecting your body and opt for the best medical care.
Like we urge to one and all; HAVE PILES? SPEAK UP.

At Healing Hands Clinic, we have best lady doctor for piles in Pune, Mumbai,
Nashik and Bengaluru centers.

Getting to the Bottom of Constipation

For most of us, a good beginning to the day would mean a satisfactory visit to the toilet. According to a survey, 14% of people in urban India suffer from

constipation.

However, definition of constipation is quite subjective as bowel habits vary from person to person. While a daily evacuation could be a necessity for one, another could empty on alternate days, and both the individuals are equally healthy. Thus, before clicking the panic button, wouldn’t it be wise to understand how the bowel normally functions and what actually constitutes constipation?

The bowel or intestine is a tube-like organ that extends from the stomach to the anus. It is divided into two parts. The upper part called ‘small intestine’ begins from the stomach and along with it, is responsible for digestion of food. It is also here that absorption of nutrients takes place; whatever remains is passed further into the ‘large intestine’ as liquid faeces. The large intestine aka colon absorbs water back into the body causing the faeces to become more solid. When these faeces reach the rectum (the lowest part of the colon), one feels the urge to pass motion.

  Signs of a healthy bowel

 • Soft but well formed stools
 • Passing stools 1-3times/day to 3times/week
 • No need felt to strain excessively, no pain
 • Passing motion within about a minute of sitting at the toilet
 • Feeling of complete evacuation at the end of defecation, you don’t have to go back in some time to pass more
 • Absence of bloating, excessive flatulence

An unhealthy bowel is a doorway to constipation that can cause piles, fissure, prolapse and above all a diminished sense of well-being. At Healing Hands Clinic,

a Proctology centre

that specialises in diseases of the rectum and anal canal, constipation is tackled with a multi-pronged approach. For those with an occasional bout or looking for a detox, there is Colon Hydrotherapy, which is a drug-free, safe and effective way to cleanse the colon. If constipation is chronic (lasting >3months), a holistic treatment MCDPA provides excellent results. MCDPA is an amalgamation of modern science and Ayurveda and includes herbal laxatives, Biofeedback and Ayurvedic oil therapy.

Obstructed Defecation Syndrome (ODS), a type of

chronic constipation

more common in women, cannot be corrected with any amount of medicines as it is a structural problem of the rectum and needs a surgical correction. Recently Dr Ashwin Porwal published his research paper on

chronic constipation

titled ‘STARR Surgery: Highest case series of 500 patients at India’s largest Proctology clinic

 • Dr Ashwin Porwal
 • MBBS, D.N.B.(Surgery)
 • Dip. in Proctology (Italy)
 • Dip. in Laparoscopy (EITS-IRCAD, France)
 • Proctologist & Surgeon
 • For appointments visit/call:
 • Healing Hands Clinic,
 • Millennium Star Extension,
 • Dhole-Patil road.
 • Helpline: 8888288884
 • Website: www.healinghandsclinic.co.in
 • Email: info@healinghandsclinic.co.in

Don’t let varicose veins slow you down

Don’t Confuse Fissure with Piles

Varicose veins though often dismissed as a cosmetic problem, should not be ignored or taken lightly.If not investigated and treated correctly, varicose veins are likely to get worse. They are commonly found in those who have to sit/stand continuously for long hours. Heredity is another cause and varicose veinsare more common in females. These enlarged, bulging and twisted veins can get painful and unsightly. However, up to half of all

varicose veins

patients will show no overt signs of the condition until they cause a complication, as the troublesome veins remain hidden deeper under the skin. This leads to a lot of people ignoring them and accepting them, until a day that they reach an advanced stage and wake up the sufferer to a complication.

Common symptoms of varicose

veins are aching, discomfort and heaviness of the legs, which are usually worse at the end of the day. Sometimes the ankle can swell, too. Occasionally, high pressure in the veins causes damage to the skin around the ankle, leading to discoloration, rash (eczema) and in advanced cases, ulceration. Although diagnosis is straightforward, a test called Venous Colour Doppler is done for a detailed study regarding where the veins have come from, and helps in planning the line of treatment.

Compression stockings, worn regularly, are effective in controlling symptoms and preventing skin complications. When sleeping,it is beneficial to keep the legs elevated (about 9” above the ground) as this helps in emptying of the veins. Active treatment for varicose veins may not always be medically necessary especially in the earlier stages. However, a lot of patients, especially females, opt for treatment due to cosmetic reasons. Most of the older methods of treatment have a lot of side effects and high recurrence rates. This has led to the growing popularity of Endo-Venous Laser Ablation (EVLA), a highly advanced laser treatment which can be done with optimal precision with the aid of an ultrasound. The treatment takes approximately 30-45 minutes and is associated with minimal discomfort. One can return to his/her daily activities on the next day of the treatment.

Leonardo laser used for EVLA

was first introduced at

Healing Hands Clinic, Pune.